Notice: Only variables should be assigned by reference in /www/certum_www/www/certum.biz.pl/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.certum.biz.pl jest Certum Risk Expert Patrycjusz Rodzyński, ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń, NIP: 879-226-17-36.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego IQ PL Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.iq.pl

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a. czas nadejścia zapytania, b. czas wysłania odpowiedzi, c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, f. informacje o przeglądarce użytkownika, g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Szkoda całkowita z ubezpieczenia Auto–Casco (AC): definicje, zakres, likwidacja

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) oraz szereg dobrowolnych (m.in. Auto-Casco, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Assistance, Ochrona Prawna). Należności z tytułu ubezpieczenia NNW, Assistance oraz Ochrona Prawna zostają uruchamiane w momencie zaistnienia potrzeby pomocy (prawnej, informacyjnej, materialnej lub na miejscu wypadku) czy też wypłaty świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku wypadku.

 

W zakresie ubezpieczenia OC oraz AC o udzieleniu przez ubezpieczyciela świadczenia możemy mówić w momencie, w którym doszło do szkody. Definicja szkody nie jest prawnie uregulowana, jednakże działalność ubezpieczeniowa charakteryzuje ją powszechnie jako uszkodzenie (a także zniszczenie) pojazdu całkowite lub częściowe. Rozbicia na dwa rodzaje szkód dokonał także Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 lutego 1992 roku uznając, że szkoda częściowa występuje, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt jego naprawy nie przekracza wartości pojazdu, w dniu ustalania przez zakład ubezpieczeń jego wartości. Szkodę całkowitą zdefiniował jako zaistniałą wtedy, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub gdy koszty jego naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

 

Odnosząc powyższe definicje jedynie do ubezpieczenia Auto-Casco zakłady ubezpieczeń w swoich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dalej OWU) samodzielnie, w odmienny sposób definiują pojęcie szkody. Skupiając się na definicji w ubezpieczeniu Auto-Casco, za szkodę całkowitą towarzystwa ubezpieczeniowe uznają wyrażoną w procentach wartość pojazdu, dla której określa się próg opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Najczęściej limit ten określa się na poziomie 60-80% wartości rynkowej pojazdu.

 

Biorąc pod uwagę liderów ubezpieczeń komunikacyjnych: PZU. S.A., STU Ergo Hestia S.A., TUiR Warta S.A., TUiR Allianz Polska S.A. oraz Compensa TU S.A. powyższe zakłady ubezpieczeń w swoich OWU szkodę całkowitą definiują jako: uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania/ w dniu powstania zdarzenia. Niektóre zakłady ubezpieczeń, z powyżej wymienionych, za szkodę całkowitą uznają także kradzież pojazdu (tak w OWU STU Ergo Hestia oraz TUiR Allianz Polska S.A.).

 

W przypadku zaistnienia szkody na pojeździe oraz jej likwidacji z polisy ubezpieczenia Auto-Casco, zakład ubezpieczeń, po przeprowadzeniu oględzin pojazdu, oblicza następujące wartości:

  1. wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody
  2. wartość pozostałości pojazdu po szkodzie (wraku pojazdu)

 

Odszkodowanie wypłacane ubezpieczonemu stanowi różnicę pomiędzy wartością 1 oraz 2. Ubezpieczony po otrzymaniu odszkodowania może postanowić naprawić pojazd (uwzględniając, że jego naprawa może przewyższyć wartość wypłaconego odszkodowania) lub sprzedać wrak.

 

W zależności od zapisów OWU, wiodący ubezpieczyciele pomagają w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie, czyli w sprzedaży wraku pojazdu „na części”. Wówczas pojazd jest wystawiany na aukcję i następuje oczekiwanie na oferty kupna. Jeśli, nawet po kilkukrotnym wystawieniu wraku pojazdu na aukcję, jego pozostałości nie zostaną sprzedane, można ubiegać się od ubezpieczyciela o stwierdzenie, że pozostałości po szkodzie nie przedstawiają żadnej wartości, co jednocześnie jest przesłanką do otrzymania odszkodowania w wysokości wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień zaistnienia szkody.