Pełny serwis brokerski

Na zakres pełnego serwisu brokerskiego dla klientów objętych kompleksową obsługą CERTUM składają się:
• Profesjonalna ocenę ryzyka związana z prowadzoną działalnością i posiadanym oraz użytkowanym mieniem
• Przygotowanie rozwiązań ubezpieczeniowych dopasowanych do potrzeb klienta we wszystkich aspektach działalności
• Negocjowanie ofert z ubezpieczycielami i przedstawienie ich w analizie, zawierającej porównanie istotnych postanowień umów ubezpieczenia
• Udzielnie rekomendacji dla najbardziej korzystnej oferty
• Wdrożenie ubezpieczeń zgodnie z decyzją klienta, w tym przygotowanie wniosków i zestawień dla ubezpieczycieli
• Uzyskanie i sprawdzenie poprawności polis
Bieżąca obsługa umów ubezpieczenia (aneksy, cesje, doubezpieczenia, zwroty składek itp.)
• Przypominanie o terminach płatności
• Terminowe wypowiadanie umów ubezpieczenia
• Terminowe przypominanie o kończących się umowach ubezpieczenia i podejmowanie działań zmierzających do ich odnowienia
Pełny serwis szkodowy
• Zgłaszanie nieprawidłowości w działaniach ubezpieczycieli przy likwidacji szkód do właściwych instytucji (KNF, Rzecznik Ubezpieczonych, PIU)
• Pełna obsługa gwarancji ubezpieczeniowych (od zebrania dokumentów po bieżącą obsługę)
Analizowanie zapisów kontraktów pod kątem wymogów ubezpieczeniowych i zabezpieczenia kaucji gwarancyjnych
• Analizowanie polis (OC, CAR, EAR, CPM) i gwarancji składanych przez podwykonawców klienta.
• Na każdym etapie profesjonalne doradztwo w zakresie prawno-ubezpieczeniowym.

Drukuj