Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja opiewa na wartość udzielonej zaliczki i zabezpiecza prawidłowe wykorzystanie zaliczki oraz jej rozliczenie.

Jest to gwarancja finansowa, pokrywająca 100% zobowiązania zleceniodawcy gwarancji i należy do grupy gwarancji, których uzyskanie obwarowane jest najszerszym katalogiem wymogów.