Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Suma gwarancyjna stanowiąca z reguły od 5 do 20% wartości kontraktu jest zabezpieczeniem wykonania kontraktu zgodnie z jego postanowieniami przez okres jego realizacji, aż do odbioru końcowego lub wydania świadectwa przejęcia (FIDIC).

 

Gwarancja może obowiązywać zarówno do odbioru prac wykonywanych przez zleceniodawcę gwarancji, jaki i do czasu zakończenia całego projektu inwestycyjnych lub oddania do go użytku. W przypadku rozszerzenie zakresu prac i/lub przedłużenia terminu ich realizacji, gwarancja należytego wykonania powinna być odpowiednio zmieniona.