Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Jest to połączenie gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek w jednym dokumencie.

 

Z praktycznego punktu widzenia jest to najlepsze rozwiązanie dla wnioskodawcy gwarancji, gdyż eliminuje ryzyka związane z negatywną oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłości, ze zmianą polityki ubezpieczyciela w zakresie wydawania gwarancji, a także ze zmianami na rynku ubezpieczeniowym.