• Program ubezpieczeniowy
  dla Twojej firmy

  Dopasujemy ochronę ubezpieczeniowa na miarę Twoich potrzeb. Wynegocjujemy składki na miarę Twoich możliwości.

 • Gwarancje
  ubezpieczeniowe

  Zamienimy Twoje kaucje na gwarancje ubezpieczeniowe.
  Poprawisz z nami płynność finansową bez obniżania
  zdolności kredytowej.

 • Ocena ryzyka

  Wykonujemy ocenę ryzyka, przygotowujemy projekt programu ubezpieczeniowego oraz analizujemy poprawność i efektywność
  umów ubezpieczenia.

 • Ryzyka specjalne

  Znajdujemy rozwiązania ubezpieczeniowe
  dla wyjątkowych potrzeb naszych klientów.

 • Rynek ubezpieczeniowy

  Umożliwiamy dostęp do wszystkich ubezpieczycieli
  i wszystkich produktów ubezpieczeniowych

 • Serwis brokerski

  Zajmujemy się kompleksową obsługą ubezpieczeń
  od oceny ryzyka do monitorowania zawartych umów

 • Szkody

  Nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie
  przy likwidacji szkód od przyjęcia zgłoszenia,
  poprzez profesjonalne doradztwo,
  aż po procedury odwoławcze.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Gwaranca tego typu jest zabezpieczeniem dla roszczeń beneficjenta z tytułu rękojmi i/lub gwarancji przez okres na jaki udzielono tej rękojmi i/lub gwarancji, który może wynosić od 12 do 96 miesięcy.

Suma gwarancyjna wynosi zwykle od 2 do 10% wartości prac kontraktowych, a sama gwarancja wchodzi w życie nie wcześniej niż z datą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych prac. Część ubezpieczycieli uzależnia wydanie tego typu gwarancji od uprzedniego uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu.