• Program ubezpieczeniowy
  dla Twojej firmy

  Dopasujemy ochronę ubezpieczeniowa na miarę Twoich potrzeb. Wynegocjujemy składki na miarę Twoich możliwości.

 • Gwarancje
  ubezpieczeniowe

  Zamienimy Twoje kaucje na gwarancje ubezpieczeniowe.
  Poprawisz z nami płynność finansową bez obniżania
  zdolności kredytowej.

 • Ocena ryzyka

  Wykonujemy ocenę ryzyka, przygotowujemy projekt programu ubezpieczeniowego oraz analizujemy poprawność i efektywność
  umów ubezpieczenia.

 • Ryzyka specjalne

  Znajdujemy rozwiązania ubezpieczeniowe
  dla wyjątkowych potrzeb naszych klientów.

 • Rynek ubezpieczeniowy

  Umożliwiamy dostęp do wszystkich ubezpieczycieli
  i wszystkich produktów ubezpieczeniowych

 • Serwis brokerski

  Zajmujemy się kompleksową obsługą ubezpieczeń
  od oceny ryzyka do monitorowania zawartych umów

 • Szkody

  Nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie
  przy likwidacji szkód od przyjęcia zgłoszenia,
  poprzez profesjonalne doradztwo,
  aż po procedury odwoławcze.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Suma gwarancyjna stanowiąca z reguły od 5 do 20% wartości kontraktu jest zabezpieczeniem wykonania kontraktu zgodnie z jego postanowieniami przez okres jego realizacji, aż do odbioru końcowego lub wydania świadectwa przejęcia (FIDIC).

 

Gwarancja może obowiązywać zarówno do odbioru prac wykonywanych przez zleceniodawcę gwarancji, jaki i do czasu zakończenia całego projektu inwestycyjnych lub oddania do go użytku. W przypadku rozszerzenie zakresu prac i/lub przedłużenia terminu ich realizacji, gwarancja należytego wykonania powinna być odpowiednio zmieniona.